دانلود انواع مقاله حقوقی و کیفری برای کار تحقیقی

دوستان عزیز میتوانند برای سفارش کار تحقیقی حقوقی خود به کانال تلگرام من پیام دهند

مقاله رابطه دیه و خسارت معنوی

مقاله رابطه دیه و خسارت معنوی

فرمت مقاله        word        
تعداد صفحات   24 صفحه
ارجاع پا ورقی دارد
منابع قابل استناد دارد
فهرست دارد

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد

قرار کیفری عدم صلاحیت شماره ۳

نمونه دیگر عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد

بررسی عسر و حرج در مقررات ایران

کلیاتی پیرامون قاعده عسر و حرج

تعریف لغوی عسر و حرج

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری تنگدستی، فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی ، تنگدل شدن و به کار در ماندن  قرار گرفته است . «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است . در معنای این قاعده باید گفت عسر و حرج عبارتند از عناوین ثانویه ای که راه یافتن آنها در موضوع احکام تکلیفی الزامیه، موجب می گردد تا الزام وتکلیف ناشی ازحکم از مکلفین برداشته شود به زبان ساده هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود.

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد

مقاله حقوقی لایحه حمایت از خانواده

مطالبی در مورد لایحه حمایت از خانواده

با مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از فعالین حقوق زنان و حتی برخی از نمایندگان زن مجلس و حتی مردم،طرح این لایحه،مخصوصا ماده ۲۳ آن را در جهت تضییع حقوق زنان از سوی دولت می دانند. این ماده درصدد آسان سازی ازدواج مجدد مردان است. شاید همین انتقادها بود که ۱۰ بند به ماده ۲۳ این لایحه از سوی دولت اضافه شد.ولی با این حال هنوز انتقادهایی به این لایحه و مواد اضافه شده آن وجود دارد.

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد

قرار کیفری عدم صلاحیت شماره 2

 

قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری

 

ادامه مطلب...
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد

مقاله حق طلاق زنان

مقاله حق طلاق زنان

واژه طلاق در پارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است و در اصطلاح حقوق طلاق عبارت است از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن واگذاری حق طلاق در شرایط طبیعی و غیر ظالمانه به مرد نه کاشف از بی توجهی به زنان و نه طرفداری از مردان، بلکه با توجه به مصالح خانواده و در راستای دیگر ضوابط فقهی است هرچند در موارد خاصی نیز زن حق دارد از دادگاه طلاق بخواهد. اضافه بر آن که زن می تواند با شرط ضمن عقد در پیمان زناشویی هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگیرد.

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد

مقاله مصادیق عسر و حرج

 مقاله مصادیق عسر وحرج

اختلاف سلیقه ها در تشخیص عسر و حرج ومسکوت ماندن ماده 1130 ق.م موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 روی آورد. این تبصره نهایتاً در 29/4/81 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می دارد:

تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می گردد:

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد

کار تحقیقی حقوق بیمه

کار تحقیقی حقوق بیمه

فرمت مقاله word
تعداد صفحات 28 صفحه       
ارجاع پاورقی دارد
فهرست دارد
منابع قابل استناد دارد

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد

کار تحقیقی مشروعیت تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران

کار تحقیقی مشروعیت تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران

فرمت مقاله  word
فهرست 20 صفحه          
ارجاع پاورقی دارد
تعداد صفحات دارد
منابع قابل استناد دارد

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد

کار تحقیقی چالش های جرم انگاری جرائم مجازی

کار تحقیقی چالش های جرم انگاری جرائم مجازی

فرمت مقاله  word
تعداد صفحات 45صفحه      
فهرست دارد
ارجاع پاورقی ندارد
منابع قابل استناد دارد

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد راد